นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ์

Education & Training
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
  • หนังสือวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

 

Professional Expertise
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 

Professional Experiences  
  • 2004-2007 : แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2004-2009 :  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, โรงพยาบารามาธิบดี,  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2012 : แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์หัวใจในเด็ก มหาวิทยาลัยโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language