ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

Educations

2002

 • Cardiothoracic Surgery, Great Ormond Street Children’s Hospital, London, UK.

1998

 • Fellow in Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

1991

 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Board certifications

1995

 • Diploma of Thai Board of Surgery, Khonkhen University

Conditions treated

 • Congenital cardiac surgery
 • Valve surgery
 • Coronary artery bypass grafting (CABG)
 • Lung surgery
 • Thoracic surgeries including Nuss procedure and mediastinal surgery

Professional membership

 • The Royal College of Surgeons of Thailand

เวลาออกตรวจ