นพ. ประเสริฐ สินธุรัตเวช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ประเสริฐ สินธุรัตเวช

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

นพ. ประเสริฐ สินธุรัตเวช

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา

 

อบรม ดูงาน ประสบการณ์
  • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สมาชิกสมาคมการแพทย์
  • สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language