ค้นหาแพทย์

นพ. นันทพล ชูเวสศิริพร


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ – เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วุฒิบัตร

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561

วุฒิบัตรต่อยอด

 • เวชศาสตร์การกีฬา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

 • Chuvetsereporn N, Kulkamthorn N Reverse total shoulder arthroplasty: An 8 years-experience in Pramongkutklao Hospital Annual TOSSM meeting 2019, Prachuap Khiri Khan, Thailand
 • RTSA developement : Past, Present and future Annual TOSSM meeting 2019, Prachuap Khiri Khan, Thailand
 • RTSA implant designs and surgical tips Annual TOSSM meeting 2020, Chonburi, Thailand
 • When to suspect bone loss & Pre-op evaluation in shoulder  instability RCOST Surgical insight project (online), 2021
 • Lateral extra-articular tenodesis in revision ACLR Annual TOSSM meeting 2021, Chonburi, Thailand

ผลงานทางวิชาการ

 • Kulkamthorn N, Rungrattanawilai N, Tarunotai T, Chuvetsereporn N, Chansela P and Phruetthiphat O. The proximal humeral locking plate positioning to the pectoralis major tendon in achieving the proper calcar screw location: a cadaveric study Journal of Orthopaedic Surgery and Research, Jan 2022

สมาชิกสมาคม

 • Member of Thai Medical Council May 2009 – present
 • Member of Royal College of Orthopaedic Surgeon of Thailand (RCOST) May 2016 – present
 • Member of Thai Orthopaedic Society Sports Medicine(TOSSM) May 2019 – present
 • Faculty of Thai Orthopaedic Society Sports Medicine(TOSSM) Jan 2021 – present

เวลาออกตรวจ