นพ. นริศ สมิตาสิน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. นริศ สมิตาสิน

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. นริศ สมิตาสิน

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขาอายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Neurophysiology

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language