ค้นหาแพทย์

นพ. นริศ สมิตาสิน


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

Educations

2019

 • Fellowship in American Board of Electrodiagnostic Medicine

2010

 • Electrophysiologic Medicine, Siriraj Hospital, Thailand

2003

 • Doctor of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

Board certifications

2019

 • Certified American Board of Electrodiagnostic Medicine, ABEM
 • Diploma Board of Neurology, Siriraj Hospital, Thailand
 • Diploma Board of Internal Medicine, Songklanakarind Hospital, Thailand

Conditions treated

 • Nerve conduction study and electromyography
 • Neuromuscular disorder
 • Headaches and facial pain
 • Vertigo and syncope

Professional membership

 • The Neurological Society of Thailand

เวลาออกตรวจ