นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร
  • ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language