นพ. ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

นพ. ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • Spine Fellow of Upstate Medical University Syracuse, New York

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language