นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์

การศึกษา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language