นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 

 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valvular Repair / Valvular Replacement)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)
 • การรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติก ทั้งการรักษาแบบซ่อม และ ผ่าตัดส่องกล้อง (แผลเล็ก)
 • การผ่าตัดปอดโดยการส่องกล้อง (VATS)
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2551

 • Cardio Thoracic Surgery, King Chulalongkorn Memorial hospital, Thailand  (Highest score for Thai Board of Thoracic Surgery Examination)

2548

 • General surgery, King Chulalongkorn Memorial hospital, Thailand.

2544

 • Faculty of Medicine (Second Class Honor), Chulalongkorn University, Thailand.
See more
วุฒิบัตร

2557-2558

 • Visiting Fellowship in many centers in USA
  • Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia
  • Texas Heart Institute, Houston
  • North Western Memorial Hospital, Chicago

2554-2557

 • Adult Cardiac Surgery Clinical Fellow at Cleveland Clinic, Ohio USA. (Best International Fellow in 2014)

2552

 • Visiting fellow for Aorta open surgery at Kawasaki Saiwai Hospital, Kanagawa, Japan.
See more
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

2565

 • Head of Scientific Sub Board, Society of Thoracic surgeon Thailand.

2564-ปัจจุบัน

 • Committee of Thailand TAVI guideline, Society of Thoracic of Thailand.

2561-ปัจจุบัน

 • Board of Quality control in Cardiac Surgery, government of Thailand.

2561-2563

 • Committee of Scientific Sub board, Society of Thoracic of Thailand.

2559-2563 , 2565-ปัจจุบัน

 • Board of Management, Society of Thoracic of Thailand.

2550-ปัจจุบัน

 • Instructor, Cardio Vascular Thoracic Surgeon, King Chulalongkorn, Memorial Hospital, Thailand.
See more
ผลงานทางวิชาการ

2561

 • Thrombocytopenia in Moderate- to High-Risk Sutureless Aortic Valve Replacement.

2560

 • Emphysematous Salmonella Aortitis with Mycotic Aneurysm.

2555

 • Pneumohydropericardium with Cardiac Tamponade after Pericardiocentesis.

2555

 • Moderate tricuspid regurgitation with left-sided degenerative heart valve disease: to repair or not to repair?

2549

 • Left upper lobectomy after CABG with the left internal mammary artery graft.
See more
สมาชิกสมาคม

 

 • Thai Board of Thoracic Surgery
 • Thai Board of Surgery
 • Thai Medical License
 • Doctor of Medicine

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language