นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language