ค้นหาแพทย์

นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Infectious Disease
  • Transplant Infectious Disease

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Infectious Disease
  • Transplant Infectious Disease

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

  • Transplant Infectious Disease
  • Infectious Disease

รางวัลและผลงาน

2005

  • The Second Class Honors, M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital , Mahidol University, Thailand.

สมาชิกสมาคม

  • The American Board of Internal Medicine

เวลาออกตรวจ