ค้นหาแพทย์

นพ. กฤตยชญ์ ภัทรยิ่งสกุล


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2017

  • Doctor of Medicine degree (MD.), Faculty of Medicine Chiang Mai University,Chiangmai,Thailand

เวลาออกตรวจ