ค้นหาแพทย์

นพ. กฤตยชญ์ ภัทรยิ่งสกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชปฏิบัติทั่วไป

Educations

2017

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chiang Mai University

เวลาออกตรวจ