ทพ. วรเทพ บุญรอด - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. วรเทพ บุญรอด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. วรเทพ บุญรอด

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร
  • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร
  • สาขารากฟันเทียม, มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมันนี
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language