ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์

การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมรากเทียม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ICOI International Congress of Oral Implantologists

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language