ทพญ. พิม คีรีรัตน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. พิม คีรีรัตน์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

ทพญ. พิม คีรีรัตน์

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language