ทพญ. ตรีรัตน์ แซ่เล้า - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ตรีรัตน์ แซ่เล้า

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ตรีรัตน์ แซ่เล้า

การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Operative Dentistry
  • Oral Surgery

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language