ข่าวสารและบริการ

ขอทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวนด์หัวใจ  ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี ปี 2567

Share:

เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวนด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี ปี 2567

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวนด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
ได้แก่ แฟ้มผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014)

หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2092-2094 แผนกเวชระเบียนภายใน วันที่ 11 สิงหาคม 2567 หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว
แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating




บทความที่เกี่ยวข้อง