ความประทับใจของผู้รับบริการ

ปลูกถ่ายไต ทางเลือกชีวิตใหม่ ไม่ต้องฟอกไตตลอดชีวิต

Share:

อยากให้โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวเลือกแรกที่อยากให้ทุกคนเลือกมาปลูกถ่ายไต สิ่งที่เสียไประหว่างการฟอกไต รอไต จะได้กลับคืนมาทั้งหมด โดยสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจมาปลูกถ่ายไตที่นี่ เพราะว่าเชื่อมั่นในทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการปลูกถ่ายไต เชื่อมั่นเทคโนโลยี และเชื่อมั่นในโรงพยาบาลที่จะช่วยคัดกรองไตที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเรามากที่สุด หลังจากที่ได้รับการปลูกถ่ายไตตอนนี้มีความสุขกับการกินอาหารและการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปฟอกไตอีกต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5021