ข่าวสารและบริการ

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสมทบทุนให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

Share:

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี มอบเงินสมทบทุนจำนวน 5,000,000 บาท (5 ล้านบาท) ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยและนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเงินสมทบทุนดังกล่าว โรงพยาบาลเวชธานี มอบให้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย