ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานี เปิดตัว Pediatric neuroscience and Rehabilitation center ศูนย์ฟื้นฟูเด็กเฉพาะทางด้านระบบประสาทที่ครบวงจรที่สุด

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี เปิดตัว Pediatric neuroscience and Rehabilitation center ศูนย์ฟื้นฟูเด็กเฉพาะทางด้านระบบประสาทที่ครบวงจรที่สุด ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและการเคลื่อนไหว เช่น โรคสมองพิการ โรคลมชัก ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ สมาธิสั้น และพัฒนาการล่าช้า ภายในศูนย์มีทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพมากประสบการณ์ ทั้งนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักฝึกพูด และนักกระตุ้นพัฒนาการที่ให้การรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยผ่านการตั้งเป้าหมายร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการรักษาระหว่างผู้ปกครองและทีมผู้รักษา 

ทั้งนี้เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด ภายในศูนย์มีห้องฟื้นฟูเด็กผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านต่างๆ Multisensory environment (Snoezelen room) อีกทั้งยังมี Adventure play ground, Virtual Interactive room และ Robotic assisted training ทำให้สามารถฟื้นฟูเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท และกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้มือ การยืนเดิน การสื่อสาร การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย โดย Pediatric neuroscience and Rehabilitation center เป็นอีกหนึ่งในบริการที่เราใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการเข้ารับการรักษาได้อย่างมั่นใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2972, 2973