ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานี จัดการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566

Share:

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลเวชธานี จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี โดยจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารผู้ป่วยนอก การฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมให้กับคณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และ บุคลากร การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีนี้ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกคนในการรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต