ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานี คว้า“รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน”  ในงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี คว้า“รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน”  ในงาน Bangkok Life Hospital  Awards 2023  ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในมาตราฐานการบริการ ที่มอบให้กับลูกค้า หรือ ผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต มั่นใจได้ว่า เรามีความห่วงใย ใส่ใจ ต่อผู้รับบริการเคลมและการประสานงานยอดเยี่ยมทุกท่าน