บทความสุขภาพ

Hybrid OR ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ

Share:

ห้องผ่าตัดไฮบริด (Hybrid Operating Room) เป็นห้องผ่าตัดระบบผสมผสานที่รวมเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงหลายอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยี Biplane DSA หรือการฉายภาพทางรังสีชนิด 2 ระนาบ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพอวัยวะต่าง ๆ และหลอดเลือดได้อย่างชัดเจนขณะผ่าตัด มักถูกใช้สำหรับการผ่าตัดที่ซับซ้อน ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเสี่ยงของผู้ป่วย

การรักษาที่มักใช้ในห้องผ่าตัดไฮบริด ได้แก่

  • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดหัวใจตีบตัน การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
  • การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง เช่น การผ่าตัดหลอดเลือดสมองตีบตัน การผ่าตัดหลอดเลือดสมองแตก การผ่าตัดหลอดเลือดสมองโป่งพอง
  • การผ่าตัดต่อมไร้ท่อ เช่น การผ่าตัดเนื้องอกไทรอยด์ การผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง การผ่าตัดต่อมหมวกไต
  • การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การผ่าตัดนิ่วในไต การผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • การผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร เช่น การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร การผ่าตัดมะเร็งตับ

นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดไฮบริดยังสามารถใช้ในการรักษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การผ่าตัดทางนรีเวช การผ่าตัดระบบประสาท การผ่าตัดกระดูกและข้อ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของการทำหัตถการในห้องผ่าตัดไฮบริด ได้แก่ การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น, ความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลดลง, ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดลดลง

อย่างไรก็ตาม ห้องผ่าตัดไฮบริดเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและมีราคาสูง ดังนั้นจึงมักมีเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีมีความพร้อมให้บริการห้องผ่าตัดไฮบริดสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทุกราย

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (5 )
  • Your Rating