ข่าวสารและบริการ

รพ.เวชธานี” เสริมสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่ ซ้อมแผนรับมือป้องกันเหตุ “ลักพาตัวเด็ก” ต่อเนื่องสม่ำเสมอให้กับบุคลากร

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์การลักพาตัวเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(EEC) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักพาตัวเด็ก และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเวชธานี

เนื่องด้วยเหตุการณ์การลักพาตัวเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมหลายเหตุการณ์ โรงพยาบาลเวชธานีจึงตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ทำให้การจัดซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์การลักพาตัวเด็กจัดอยู่ในระเบียบข้อปฏิบัติของโรงพยาบาลเวชธานีที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลเวชธานีได้จัดซ้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทีมรักษาความปลอดภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกส่วนภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความชำนาญเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์จริง  นอกจากนี้ โรงพยาบาลเวชธานี ยังได้มีการซ้อมแผนรับมือในอีกหลายมาตรการ เช่น การรับมือเหตุเพลิงไหม้ การรับมืออุบัติภัยหมู่ การรับมือการกู้ชีพฉุกเฉิน การรับมือเหตุการณ์คุกคามรุนแรง การรับมือเหตุวินาศภัย ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเวชธานี

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating