ข่าวสารและบริการ

ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวนด์หัวใจของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี  ปี  2566

Share:

เรื่อง  ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวนด์หัวใจ 

ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี  ปี  2566  

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวนด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี 

ได้แก่ แฟ้มผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013)
หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2092-2094 แผนกเวชระเบียนภายใน วันที่ 7 กันยายน 2566 หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว
แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating