ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานีพร้อมให้บริการปลูกถ่ายไต

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมให้บริการปลูกถ่ายไต จากผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครรอรับไตบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ 02-734-0000 ต่อหน่วยไตเทียม

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย (สมาชิกสามัญหมายถึงโรงพยาบาลสมาชิกที่พร้อมทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย)

  • Readers Rating
  • Rated 3.3 stars
    3.3 / 5 (20 )
  • Your Rating