บทความสุขภาพ

มะเร็งไต ยิ่งรักษาเร็ว โอกาสหายขาดยิ่งสูง

Share:

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน “โรคมะเร็งไต” ยังไม่สามารถทราบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่อาจทำให้เกิดโรคได้ เช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด, พฤติกรรมการสูบบุหรี่จัด, โรคความดันโลหิตสูง, น้ำหนักตัวเกินค่ามาตรฐาน , หรือมีการทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีเป็นประจำ ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งไตในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการ จนกระทั่งก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้น จึงจะสามารถสังเกตอาการผิดปกติได้ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน, ปวดบริเวณบั้นเอว

ในการรักษามะเร็งไต จะขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยแบ่งการรักษาได้ดังนี้

  • มะเร็งไตที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด โดยขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ในกรณีที่ยังไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งออกไปนอกไต
  • มะเร็งไตที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการฉายแสงเพื่อเป็นการบรรเทาอาการจากโรค ร่วมกับการผ่าตัด และการรักษาอื่น ๆ เช่น การให้ยาเคมีบำบัด, การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งมีหลักการคือกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และการรักษาด้วยยามุ่งเป้า ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ไปยับยั้งกลไกภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของมะเร็ง

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งไต แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ก็สามารถลดโอกาสเกิดโรคได้ และหากมีอาการที่ผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า หากเป็นมะเร็งไตระยะ 1 แล้วได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะมีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี มากถึง 95 %

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (6 )
  • Your Rating