บทความสุขภาพ

PM 2.5 อาจกระตุ้นภูมิแพ้ แก้ได้ด้วยการจี้ RF

Share:

นายแพทย์นัทพล ธรรมสิทธิ์บูรณ์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่หลายคนคงเคยได้ยิน หากใครที่มีการสัมผัสกับฝุ่นละอองชนิดนี้ อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและยาวได้ ดังนี้ 

ผลกระทบในระยะสั้น 

 1. ก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณดวงตา,จมูก, คอ  ทางเดินหายใจ 
 2. ทำให้เกิดอาการแสบตา ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก หอบเหนื่อย 
 3. ทำให้สมรรถภาพปอดแย่ลง 
 4. ทำให้โรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด หรือ โรคหัวใจ กำเริบ 

ผลกระทบในระยะยาว

 1. ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 2. สมรรถภาพปอดลดลง
 3. เพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้ถือเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง

นอกจากนี้ ฝุ่น PM 2.5 จะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้เรื้อรัง กำเริบขึ้นได้ ซึ่งการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ PM 2.5 กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เรื้อรังอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ควรล้างจมูกเพื่อชะล้างฝุ่นละอองที่เกาะอยู่บนผนังจมูกออกไป ใช้ยารักษาภูมิแพ้ที่รักษาอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง และหากพบว่ามีอาการรุนแรงมากขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือมีอาการคัดจมูกที่เกิดจากเยื่อบุจมูกส่วนล่างโต ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า “RF (Radiofrequency) หรือ การรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” โดยแพทย์จะใช้เข็มลักษณะพิเศษใส่เข้าไปในเยื่อบุโพรงจมูกของผู้ป่วย จากนั้นคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนเป็นความร้อน จนเยื่อบุโพรงจมูกมีการหดตัวลง ส่งผลให้ช่องขนาดโพรงจมูกกลับมามีพื้นที่ว่างมากขึ้น ส่งผลผู้ป่วยจึงสามารถหายใจได้โล่งและสะดวกยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หู คอ จมูก
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3400

 • Readers Rating
 • Rated 3.9 stars
  3.9 / 5 (4 )
 • Your Ratingคณะแพทย์

นพ. นัทพล ธรรมสิทธิ์บูรณ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)