ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best Digital Transformation โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในงาน AIA Hospital Award 2022

Share:

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเวชธานี ขึ้นรับรางวัล ชนะเลิศ Best Digital Transformation  โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในงาน AIA Hospital Award 2022   จากนพ.ประมุข ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ 1 และ นพ.สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล เนื่องจากโรงพยาบาลเวชธานีได้ให้ความสำคัญต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ จึงนำเทคโนโลยี ระบบ API เข้ามาช่วยในการส่งข้อมูลไปยังบริษัทประกันฯ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลเวชธานีได้รับบริการเคลมสินไหมได้รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้  โรงพยาบาลเวชธานีจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาด้านการแพทย์และการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating