บทความสุขภาพ

ปวดสะโพกที่ต้องพบแพทย์

Share:

โรคข้อสะโพกเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในผู้สูงอายุ บางคนอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติ จึงทำให้ข้อสะโพกเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไป ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 40 ปี เช่น ภาวะเบ้าสะโพกชันผิดปกติ ผู้ที่ข้อสะโพกติดเชื้อหรือมีอุบัติเหตุบาดเจ็บข้อสะโพกตั้งแต่เด็ก ภาวะหัวข้อสะโพกขาดเลือด เป็นต้น

อาการโรคข้อสะโพกเสื่อม สังเกตได้ ดังนี้

  • เริ่มแรกจะมีอาการปวดเวลาเคลื่อนไหว บางครั้งรู้สึกข้อสะโพกติดขัดเคลื่อนไหวไม่สะดวก
  • หากปล่อยไว้จะมีอาการปวดสะโพกเรื้อรังทั้งในขณะขยับตัวและขณะพัก
  • ปวดเวลากลางคืน
  • รู้สึกตึงสะโพกเมื่อลุกหรือนั่ง เจ็บเวลาเดินลงน้ำหนักและขึ้นลงบันไดไม่สะดวก ในบางรายอาจจะมีอาการข้อสะโพกไม่มั่นคง รู้สึกข้อสะโพกติด และมีขาสั้นยาวไม่เท่ากันได้
  • เมื่อมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของโรคและเริ่มการรักษา หากเป็นในระยะเริ่มต้น แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาร่วมกับกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือมีภาวะกระดูกสะโพกเสื่อมรุนแรงหรือข้อสะโพกผิดรูป

แพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โดยผู้ป่วยสามารถลุกยืนได้ภายใน 6 – 12 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ทั้งนี้ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด

ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ กรณีที่ผู้ป่วยขาสั้นยาวไม่เท่ากันจากภาวะข้อสะโพกเสื่อมรุนแรง หลังการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมก็จะสามารถกลับมามีขาที่ยาวเท่ากันกับข้างที่ปกติได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating