บทความสุขภาพ

TOP5 มะเร็งกับการคัดกรองมะเร็ง

Share:

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง เพราะมะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดย 5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของคนไทย และวิธีการคัดกรองมะเร็งแต่ละชนิดมีดังนี้

มะเร็งตับ

สาเหตุ : การดื่มแอลกอฮอล์ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ภาวะไขมันเกาะตับ และตับแข็ง

คัดกรอง :  การทำอัลตราซาวนด์ท้องช่วงบน ตรวจค่าความหนาแน่นของตับ fibroscan และการตรวจค่ามะเร็งตับ (AFP) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง

มะเร็งเต้านม

สาเหตุ : มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งเต้านม อายุที่เพิ่มมากขึ้น มีประจำเดือนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 12 ปี หมดประจำเดือนช้ากว่าอายุ 55 ปี มีประวัติก้อนเนื้อเต้านมระยะก่อนมะเร็งมาก่อน มีประวัติเป็นมะเร็งรังไช่ เคยฉายรังสีบริเวณเต้านม ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน มีประวัติใช้ยาคุมกำเนิดมากกว่า 5 ปี ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรกช้ากว่าอายุ 30 ปี ไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่

คัดกรอง : ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ทุก6เดือน-1ปี

มะเร็งปอด

สาเหตุ : สาเหตุหลักของมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่ รับควันบุหรี่ หรือสารพิษสารเคมี อายุที่เพิ่มมากขึ้น และการกลายพันธุของยีนก่อนมะเร็ง

คัดกรอง : ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดรังสีปริมาณต่ำ (Low Dose CT Scan)

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาเหตุ : มีประวัติเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีความผิดปกติของยีนFAP หรือ Lynch syndrome เคยส่องกล้องตรวจลำไส้แล้วพบว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ ไม่ออกกำลังกาย ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย เช่นผัก หรือผลไม้ รับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์แปรรูป ที่ผ่านความร้อนมากเกินไป

คัดกรอง : ผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทุกๆ 5 ปี

มะเร็งปากมดลูก

สาเหตุ :  ติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ และเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ

คัดกรอง : ควรตรวจภายใน ตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear หรือ Pap Test) เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี หรือ ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากเยื่อบุปากมดลูกทุก 3 ปี และ ผู้หญิงทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกัน HPV

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating