บทความสุขภาพ

วัคซีนสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องใส่ใจ

Share:

การฝากครรภ์และตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นเดียวกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และทารกในครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์และขณะคลอด โดยวัคซีนที่สำคัญและจำเป็นได้แก่

  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่อันตรายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มากกว่าคนปกติ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม โดยสามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุครรภ์และสามารถป้องกันเชื้อได้ 1 ปี

  1. วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

เป็นวัคซีน 3 ชนิดที่ฉีดพร้อนกันใน 1 เข็ม โดยโรคคอตีบ หากเป็นแล้วในรายที่รุนแรงอาจทำให้แม่และทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ ส่วนโรคไอกรน เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจประเภทหนึ่ง หากลูกน้อยเป็นภายในช่วง 3 เดือนแรก อาจมีความเสี่ยงเสียชีวิตได้ ขณะที่วัคซีนบาดทะยักจะช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์และคลอด โดยแนะนำการฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุครรภ์ 27 – 36 สัปดาห์

  1. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อาจทำให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งสามารถติดจากแม่สู่ลูกได้ในขณะตั้งครรภ์ จึงแนะนำให้ฉีดก่อนตั้งครรภ์ 6 เดือน โดยฉีดทั้งหมด 3 เข็ม คือ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ฉีดห่างกัน 1 เดือน จากนั้นอีก 6 เดือนจึงฉีดเข็มที่ 3

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ควรเข้ารับการ ฝากครรภ์ ทันที เพื่อสูติ-นรีแพทย์จะแนะนำการรับวัคซีนในแต่ละประเภท รวมถึงรับการตรวจพิเศษอื่น ๆ เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสมตามอายุครรภ์ เพราะหัวใจสำคัญคือความต้องการให้ลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating