บทความสุขภาพ

ทำไมต้องใส่บอลลูนกับ VEJTHANI

Share:

width=
 • ใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง ปลอดภัย ไม่ต้องผ่าตัด
 • ในขณะที่ใส่บอลลูนจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดการใส่
 • มีนักโภชนาการแนะนำเมนูอาหารในระหว่างที่ใส่บอลลูน
 • ดูแลโดย นาวาโท นพ.บุญเลิศ อิมราพร อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารที่มีประสบการณ์ใส่บอลลูนกระเพาะอาหารกว่า 1,500 ลูก
 • เห็นผลจริง ลดได้ถึง 24 กิโลกรัม ในระยะเวลา 1 ปี

*ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2960

 • Readers Rating
 • Rated 4.5 stars
  4.5 / 5 (4 )
 • Your Rating



คณะแพทย์

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร