บทความสุขภาพ

มวลกล้ามเนื้อน้อย โรคที่พบบ่อย ติด 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ

Share:

โดยมวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มลดลงปีละ 1-2% เมื่ออายุ 40 ปี และหลังจากอายุ 50 ปี มวลกล้ามเนื้อจะลดลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายถดถอยและเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้น ผู้สูงอายุควรสังเกตตัวเองหรือคนในครอบครัวควรสังเกตผู้สูงอายุในบ้านว่าเริ่มมีอาการหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไม่ ดังนี้

  • จากที่เคยกระฉับกระเฉง กลายเป็นลุกนั่งลำบาก
  • เดินทรงตัวได้ไม่ดีเหมือนเดิม
  • หกล้มง่าย

หากมีอาการเหล่านี้ควรได้รับการตรวจมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกด้วยเครื่อง DXA for Whole Body Composition ถ้ามวลกล้ามเนื้อน้อยผิดปกติ จำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดหรือออกกำลังกาย ร่วมกับรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการล้มที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2972, 2973

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating