บทความสุขภาพ

สูงวัยจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง

Share:

สงกรานต์ไม่รู้จะไปไหน พาคุณพ่อคุณแม่สูงวัยมาฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน และช่วยลดให้ความรุนแรงของโรคให้น้อยลงได้ แล้วผู้สูงอายุควรรับวัคซีนอะไรบ้าง..

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหืดหอบ หัวใจ เบาหวาน โรคไต ฯลฯ หากติดเชื้อมักมีความเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ดังนั้น จึงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เป็นประจำทุกปี
  • วัคซีนโควิด-19 ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 ได้ แม้อยู่บ้านก็อาจมีลูกหลานที่ไม่มีอาการนำมาติดได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง และหากมีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ อาจทำให้มีอาการรุนแรง ดังนั้น จึงควรเข้ารับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป
  • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae สามารถติดต่อได้ด้วยการสัมผัสละอองฝอยจากการไอหรือจาม หากผู้สูงอายุติดเชื้อชนิดนี้มักจะมีอาการรุนแรง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยเข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้นจะห่างกัน 1 ปี
  • วัคซีนโรคงูสวัด ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ร่างกายจะอ่อนแอกว่าปกติ ภูมิคุ้มกันน้อย อาจส่งผลให้โรคงูสวัดที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายแสดงอาการออกมา และจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามแนวเส้นประสาท ทำให้ลำบากต่อการใช้ชีวิต ดังนั้น ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดจำนวน 1 เข็ม
  • วัคซีนบาดทะยัก กิจกรรมบางอย่างของผู้สูงวัยอาจเสี่ยงต่อการบาดจากของมีคม เช่น ปลูกต้นไม้ งานบ้าน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรเข้ารับวัคซีนบาดทะยักอย่างน้อย 1 ครั้ง

การรับวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งลดความรุนแรงของโรคได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (3 )
  • Your Rating