บทความสุขภาพ

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเพิ่มขึ้นของมุมที่คด

Share:

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเพิ่มขึ้นของมุมที่คด มีดังนี้

  1. นั่ง/นอนผิดท่า การนั่งหรือนอนแบบผิดท่าจะทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูกสันทำหน้าที่หนักขึ้น จนอาจทำให้แนวกระดูกสันหลังที่คดอยู่ มีความคดเพิ่มมากขึ้นได้
  2. ความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังคดนั้น การกระจายน้ำหนักเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆอาจไม่ดีเท่าคนปกติ ส่งผลให้ระบบกล้ามเนื้อ และเอ็นต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยแบกรับน้ำหนักเหล่านี้ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นไม่ดีพอ อาจจะทำให้มุมความคดเพิ่มมากขึ้นได้

แม้ว่าผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคดบางรายจะเกิดจากพันธุกรรมหรือร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ ก็สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดหากสังเกตโรคและพบแพทย์เร็ว ส่วนสาเหตุจากพฤติกรรม เราสามารถป้องกันโรคกระดูกสันหลังคดเบื้องต้นได้ด้วยการปรับท่านั่งและท่านอนให้ถูกต้อง รวมทั้งไม่อยู่ในอิริยาบถเดิมเป็นเวลานานเกินไปเพื่อลดแรงกดทับต่อแนวกระดูกสันหลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating