บทความสุขภาพ

Cartigram ซอฟต์แวร์แปรผลข้อเข่าเสื่อม

Share:

ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคข้ออักเสบที่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบบ่อยในกลุ่มคนอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บในทุกจังหวะการก้าวเดินจากการเสียดสีของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อเข่า มีเสียงดังในข้อเข่า ข้อเข่าติด เหยียดหรืองอเข่าได้ไม่สุด มีจุดกดเจ็บบริเวณข้อเข่า เข่าบวม จนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ดังนั้น การตรวจหาความเสี่ยงหรือประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากรู้เร็วการรักษาก็จะไม่ซับซ้อน แต่ถ้าปล่อยไว้จนเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมรุนแรงอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ละเอียดและแม่นยำขึ้น ด้วยการใช้ Cartigram ซอฟต์แวร์แปรผลการตรวจ MRI เพื่อบอกความสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ตลอดจนสุขภาพโดยรวมของข้อเข่า โดยให้ภาพสีแบบ Color Scale และสามารถแปรผลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ จึงช่วยให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ Cartigram ยังสามารถใช้แปรผลความเสื่อมของผิวข้อบริเวณข้อศอกและข้อเท้าได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating