วีดีโอสุขภาพ

อาการมะเร็งปอดกับ COVID-19 เหมือนกันไหมต่างกันอย่างไร

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Cancer Center ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (2 )
  • Your Rating