บทความสุขภาพ

มะเร็งเต้านมรักษาได้ด้วยยามุ่งเป้า

Share:

จากสถิติพบว่าประมาณ 20% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มักจะเป็นชนิดที่มีโปรตีน HER2-Positive ซึ่งจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าชนิดอื่น จึงได้มีการพัฒนาตัวยามุ่งเป้าซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงสูงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนั้นก็คือ Trastuzumab ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 24%และถ้าหากใช้ ยามุ่งเป้าชนิดต้าน HER2 – Trastuzumab กับ Pertuzumab ร่วมกับยาเคมีบำบัด จะสามารถลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำได้มากกว่า 40% อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 37%

การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Trastuzumab)

ร่วมกับยาเคมีบำบัดสูตร Paclitaxel สามารถให้ปีสุขภาวะ 12.47 ปี  และปีชีวิต 14.12 ปี  ซึ่งมากกว่าการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร Paclitaxel อย่างเดียว ซึ่งให้ปีสุขภาวะเพียง 4.59 ปี และปีชีวิตเพียง 5.01 ปี เท่านั้นอีกทั้งยาต้าน HER2 ชนิด Trastuzumab สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมชนิด HER2 ขนาดตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ขึ้นไป หลังผ่าตัด เพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำได้ผลข้างเคียงของยา Trastuzumab ก็ค่อนข้างน้อย แต่ก็มีเพียง 2% เท่านั้นที่อาจพบว่ามีต่อการทำงานของหัวใจ ดังนั้นก่อนที่ผู้ป่วยตัดสินใจที่จะรับยา ก็จะมีการตรวจการทำงานของหัวใจก่อน

“การรักษาด้วยยาต้าน HER2 Trastuzumab จึงมีความคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะต้น”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (7 )
  • Your Rating