บทความสุขภาพ

4 ต้นเหตุเสี่ยง ‘มะเร็งหลังโพรงจมูก’

Share:

มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นมะเร็งที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด แต่ก็เชื่อได้ว่ามีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคนี้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

  • เชื้อไวรัสเอปสไตน์บาร์ (Epstein-Barr Virus: EBV) เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโมโนนิวคลิโอซิสหรือที่เรียกกันว่าโรคติดต่อจากการจูบ ซึ่งเป็นไวรัสตระกูลเดียวกับเชื้อไวรัสเริม จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกมีสารภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้สูงกว่าคนทั่วไป
  • สารก่อมะเร็งไนโตรซามีน (Nitrosamine) เป็นสารที่พบมากในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง ยางพารา หลอมเหล็ก – โลหะ และปนเปื้อนอยู่ในอาหารประเภทหมักดอง เนื้อสัตว์แปรรูป รวมถึงอาหารประเภทปิ้งย่าง
  • ควันและฝุ่นละออง ไม่ว่าจะเป็นควันจากการเผาไหม้หรือควันบุหรี่ รวมทั้งฝุ่นละออง หากสูดดมในปริมาณมากเป็นเวลานาน อาจมีผลต่อการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูกได้
  • สุขภาพในช่องปากไม่ดี หากสุขอนามัยในช่องปากไม่ดี หรือภายในโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง อาจก่อให้เกิดมะเร็งหลังโพรงจมูกได้

หากหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ได้ สำหรับการรักษานั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก โดยแพทย์จะพิจารณารักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ แนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะเซลล์มะเร็งและเงื่อนไขด้านสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละราย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์มะเร็ง Life Cancer Center โทร. 02-7340000 ต่อ 2720 , 2721

  • Readers Rating
  • Rated 4.6 stars
    4.6 / 5 (9 )
  • Your Rating