บทความสุขภาพ

ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้ากันเถอะ

Share:

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่มีอารมณ์เศร้าหรือความสุขหายไปเป็นอาการเด่น เกิดจากการที่มีความผิดปกติในการหลั่งสารเคมีของสมองบริเวณส่วนของความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรม ส่วนใหญ่จะเริ่มพบได้ในช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดและวิตกกังวลสูง พบได้ทั้งในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ซึมเศร้าแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

  • โรคซึมเศร้า หรือ MDD (Major Depressive Disorder) เป็นอาการซึมเศร้าที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง เช่น รู้สึกท้อแท้ เศร้า นอนน้อยหรือมากจนเกินไป น้ำหนักขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งเป็นอาการหลักของคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ โดยจะมีอาการติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Persistent Depressive Disorder) จะมีอาการอ่อนแรง สิ้นหวัง ไม่อยากอาหารหรือกินมากเกินไป นอนหลับน้อยหรือมากเกินไป ซึ่งอาการและความรุนแรงน้อยกว่าโรคซึมเศร้าแบบ MDD แต่อาการจะอยู่กับผู้ป่วยยาวนานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • อาการซึมเศร้าก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Depression) ผู้หญิงบางคนจะมีอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้าในช่วงก่อนมีประจำเดือนจากภาวะการเปลี่ยนของร่างกาย เช่น รู้สึกเศร้า อ่อนไหวง่าย เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย พฤติกรรมการนอนผิดแปลกจากเดิม เป็นต้น ส่วนมากอาการจะดีขึ้นหลังมีประจำเดือน 2 – 3 วัน แต่อาจต้องเผชิญกับสภาวะเช่นนี้เป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ยังพบอาการซึมเศร้าในภาวะอื่น ๆ ได้อีก เช่น ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ภาวะซึมเศร้าจากการใช้สารเสพติด ภาวะซึมเศร้าจากปัญหาโรคทางกายหรือสมองอื่น ๆ เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาซึมเศร้าประเภทไหนก็ตาม จำเป็นต้องปรึกษาและได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจากแพทย์เฉพาะทาง เพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้นและนำไปสู่การสูญเสียได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 3.9 stars
    3.9 / 5 (9 )
  • Your Rating