วัคซีนโควิดไม่ว่าใครก็อยากจะฉีด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรืออย่างน้อยเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าสตรีตั้งครรภ์ หรือไม่มั่นใจว่าตนเองอาจจะตั้งครรภ์อยู่ สามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่าสตรีตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนได้ โดยมีข้อแนะนำดังนี้

  • สตรีตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ยกเว้นกรณีที่มีข้อห้าม เช่น มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดครั้งแรก
  • ช่วงอายุครรภ์ที่แนะนำฉีดวัคซีน คือ หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (3 เดือน)
  • สตรีหลังคลอดที่ให้นมบุตรสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
  • วัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ มี 2 ชนิด คือ Sinovac และ AstraZeneca จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถใช้ได้ทั้งสองชนิด แต่มีข้อสังเกตว่าวัคซีน Sinovac มีอัตราการเกิดไข้หลังฉีดน้อยว่า AstraZeneca
  • ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ยกเว้นมีความจำเป็น การฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2  สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ในปัจจุบันข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัคซีนยังมีจำกัด แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์การฉีดวัคซีนถือเป็นความสมัครใจ สตรีตั้งครรภ์ควรได้รับคำปรึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจ

ติดต่อนัดหมายหรือสอบถามได้ที่ : โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 4 stars
    4 / 5 (11 )
  • Your Rating