บทความสุขภาพ

เทียบให้ชัดข้อมูล Covid-19 Vaccine

Share:

ประสิทธิผลวัคซีน COVID – 19 แต่ละยี่ห้อไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากมีการศึกษาในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน โดยวัคซีน COVID – 19 ทุกชนิดมีศักยภาพในการลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล และลดโอกาสในการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งการที่ได้รับวัคซีนเร็วที่สุด ไม่รอคอยวัคซีนเฉพาะบางชนิด จะทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และช่วยยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสได้

สำหรับผลข้างเคียงหลังการรับวัคซีน COVID – 19 ส่วนใหญ่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง เช่น ปวด บวม มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่หายเองได้ใน 24 – 48 ชั่วโมง สามารถบรรเทาได้ด้วยการรับประทานยาลดไข้ ยาแก้ปวด ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงมีน้อยกว่า 10 รายต่อการรับวัคซีน 1 ล้านเข็ม ซึ่งอาจเกิดกับผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรง โดยมากจะเกิดภายใน 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน เช่น ไข้สูง ความดันโลหิตต่ำ แน่นหน้าอก หายใจขัด หน้ามืด เป็นลม ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 4.5 stars
    4.5 / 5 (7 )
  • Your Rating