บทความสุขภาพ

นั่งผิดท่าบ่อย ๆ ก็เสี่ยงเป็นโรคกระดูกสันหลังคดได้

Share:

กระดูกสันหลังคดเป็นโรคที่พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนมากเป็นตั้งแต่วัยเด็กและเห็นชัดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเจริญเติบโต ซึ่งนอกจากกรรมพันธุ์แล้ว พฤติกรรมการนั่งหรือนอนที่ผิดท่าบ่อย ๆ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความคดเพิ่มมากขึ้นได้ โดยเราสามารถแบ่งสาเหตุการเกิดโรคกระดูกสันหลังคดได้ดังนี้

 1. กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด กระดูกสันหลังคดหรือการผิดรูปตั้งแต่กำเนิด ส่วนมากเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 2. กระดูกสันหลังคดจากอุบัติเหตุ โดยเกิดแรงกระแทกบริเวณกระดูกสันหลังจนทำให้แนวกระดูกเคลื่อนหรือผิดรูป
 3. กระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม เมื่อหมอนรองกระดูกสันหลัง หรือกระดูกสันหลังมีความเสื่อม อาจเกิดการทรุดหรือยุบตัวทำให้แนวกระดูกสันหลังผิดเพี้ยนไปจากเดิม
 4. กระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยในกลุ่มนี้มากถึงร้อยละ 85 ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเพิ่มขึ้นของมุมที่คดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีดังนี้

 • นั่ง/นอนผิดท่า การนั่งหรือนอนแบบผิดท่าจะทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูกสันทำหน้าที่หนักขึ้น จนอาจทำให้แนวกระดูกสันหลังที่คดอยู่ มีความคดเพิ่มมากขึ้นได้
 • ความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังคดนั้น การกระจายน้ำหนักเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆอาจไม่ดีเท่าคนปกติ ส่งผลให้ระบบกล้ามเนื้อ และเอ็นต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อช่วยแบกรับน้ำหนักเหล่านี้ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นไม่ดีพอ อาจจะทำให้มุมความคดเพิ่มมากขึ้นได้

แม้ว่าผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคดบางรายจะเกิดจากพันธุกรรมหรือร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ ก็สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดหากสังเกตโรคและพบแพทย์เร็ว ส่วนสาเหตุจากพฤติกรรม เราสามารถป้องกันโรคกระดูกสันหลังคดเบื้องต้นได้ด้วยการปรับท่านั่งและท่านอนให้ถูกต้อง รวมทั้งไม่อยู่ในอิริยาบถเดิมเป็นเวลานานเกินไปเพื่อลดแรงกดทับต่อแนวกระดูกสันหลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500, 5550

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating