ข่าวสารและบริการ

รวมเบอร์ฉุกเฉิน อุ่นใจช่วงหยุดยาว

Share:

ตรวจสอบเส้นทางและข้อมูลการท่องเที่ยว

 • สอบถามข้อมูลจราจร 1197
 • สายด่วนกรมทางหลวง 1586
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 1543
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
 • สถานีวิทยุ จส.100 1137

พบเหตุฉุกเฉิน

 • แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
 • แจ้งเหตุฉุกเฉินกลาง 911
 • แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • แจ้งอัคคีภัย – สัตว์เข้าบ้าน 199
 • กรมควบสคุมโรค 1422
 • สายด่วนศูนย์ข้อมูล COVID-19 1111
 • โรงพยาบาลเวชธานี ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 02-734-0001

มาตราการป้องกัน COVID-19 โรงพยาบาลเวชธานี
อ่านเพิ่มเติม

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating