บทความสุขภาพ

แปรงฟันมีเลือดออกอาจบ่งบอกโรคลูคีเมีย

Share:

ลูคีเมีย (Leukemia) คือมะเร็งระบบเลือด หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนเติบโตมากผิดปกติและไม่สามารถกลายเป็นเม็ดเลือดที่สมบูรณ์ได้ จนไปรบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติชนิดอื่น ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อง่าย อ่อนเพลีย เลือดออกง่ายผิดปกติ เช่น เลือดออกขณะแปรงฟัน หรือเกิดจ้ำเลือดตามร่างกายมะเร็งระบบเลือดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ชนิดไมอีลอยด์ (Myeloid)
  2. มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ชนิดลิมฟอยด์ (Lymphoid)

ซึ่งทั้ง 2 ชนิดสามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยสามารถตรวจพบได้จากการตรวจเลือด หรือตรวจคัดกรองมะเร็งทางพันธุกรรมการรักษาโรคลูคีเมียขึ้นอยู่กับชนิดของโรค แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

  1. การใช้เคมีบำบัด (Chemotherapy) ซึ่งมีทั้งชนิดกิน ฉีดเข้าหลอดเลือดดำและฉีดเข้าไขสันหลัง เป็นการรักษาหลักสำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แต่อาจส่งผลข้างเคียงต่อเซลล์อื่น ๆ ของร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยถ่ายเหลว เจ็บปาก โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ำหรือเกล็ดเลือดต่ำ
  2. การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เจาะจงไปที่เซลล์มะเร็งโดยไม่ทำลายเซลล์ปกติ เช่น ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสสำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือดชนิดมัยอีลอยด์แบบเรื้อรัง
  3. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) จะช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ โดยแพทย์จะนำเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดหรือไขกระดูกของตัวผู้ป่วยเอง ญาติพี่น้องหรือจากผู้บริจาคที่เข้ากันได้มาปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720 , 2721

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (5 )
  • Your Rating