บทความสุขภาพ

มองอย่างมั่นใจ ด้วยเทคโนโลยีไร้กรอบ

Share:

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาความผิดปกติของสายตาที่สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการสวมแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป โดยมีเทคนิคที่เหมาะสมกับภาวะสายตาผิดปกติในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

  • พีอาร์เค (PRK: Photorefractive Keratectomy) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ แบบไม่มีการตัดแยกชั้นกระจกตา เหมาะกับผู้ที่มีตาแห้ง หรือกระจกตาบาง โดยแพทย์จะทำการลอกผิวกระจกตาชั้นบนด้วยอุปกรณ์หรือสารเคมี จากนั้นจึงใช้เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีใหม่ยิงเลเซอร์ความเร็วสูง เพื่อปรับความโค้งกระจกตาแล้วปิดแผลด้วยคอนแทคเลนส์ เมื่อผิวกระจกตาด้านบนปิดสนิทดังเดิม จึงนำคอนแทคเลนส์ออก
  • เลสิก (LASIK: Laser In-Situ Keratomileusis) การรักษาภาวะสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง โดยแยกชั้นกระจกตาด้านบนขึ้นด้วยเครื่อง Microkeratome แล้วใช้เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาในชั้น ด้วยความลึกตามที่จักษุแพทย์คำนวณ แล้วจึงปิดผิวกระจกตาลงดังเดิม
  • เฟมโตเลสิก (FemtoLASIK: Femtosecond – LASIK) เลสิกแบบไร้ใบมีด เป็นเทคโนโลยีการทำเลสิกที่ใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่แยกชั้นกระจกตาด้วยเฟมโตเซคเคิลเลเซอร์ และปรับความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ เพิ่มความแม่นยำ ปลอดภัย แผลหายเร็ว ผู้ป่วยสามารถแก้ไขโดยเทคโนโลยีนี้ได้ตามดุลยพินิจของจักษุแพทย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2FqqYw0
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ตา โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2815,3260

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating