บทความสุขภาพ

ตรวจป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

Share:

อีกหนึ่งโรคที่สตรีต้องตระหนักถึง “มะเร็งปากมดลูก” สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ราว 10,000 ราย/ปี และผู้เสียชีวิตจากโรค 52% หรือวันละ 14 ราย !

โดยสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก 99% มาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดก่อมะเร็ง หรือ ชนิดความเสี่ยงสูง ซึ่งการติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ฉะนั้นผู้หญิง ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์จึงมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกได้

ดังนั้น คุณผู้หญิงจึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก และควรหมั่นสังเกตตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยอาการ และรักษาได้อย่างทันท่วงที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี https://bit.ly/2J1P3MV
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204