บทความสุขภาพ

‘ คนอ้วน ’ จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ง่ายที่สุด

Share:

ความรุนแรงและความแตกต่างของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบ่งได้หลายกลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่กินยากดภูมิ คนกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมากที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะอาการรุนแรงได้ง่ายที่สุด
  2. กลุ่มวัยรุ่น – ผู้ใหญ่ จะมีอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดา
  3. กลุ่มเด็ก มีความรุนแรงต่ำกว่าผู้สูงอายุเนื่องจากธรรมชาติสร้างให้ร่างกายของเด็กมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส
  4. กลุ่มคนที่สูบบุหรี่ คนที่มีภาวะปอดอ่อนแอ และ คนอ้วน มีภาวะที่ปอดจะถูกติดเชื้อได้ง่ายที่สุด

สำหรับ คนอ้วน ” มีความหนาของชั้นไขมันที่หน้าอก จะทำให้กดการทำงานของปอด เมื่อปอดทำงานได้น้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะน้อยลง ดังนั้นหากติดเชื้อจะทำให้ปอดยิ่งแย่ลง

ขอบคุณข้อมูลจาก นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โทร 02 734-0000 ต่อ 2960, 2961

  • Readers Rating
  • Rated 3.9 stars
    3.9 / 5 (9 )
  • Your Rating