บทความสุขภาพ

ทำความรู้จัก การรักษา มะเร็งเต้านม เบื้องต้น

Share:

นอกจากเรื่องของ COVID-19 แล้ว สุขภาพร่างกายของคนเราโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ก็ยังคงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้การรักษาเกิดความล่าช้าเกินไป วันนี้เราจะมาพูดถึงการรักษาโรค มะเร็งเต้านม เบื้องต้นนะครับ

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งชนิดที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในเพศหญิง ซึ่งเหมือนกับมะเร็งทั่วไปที่มีทั้งหมด 4 ระยะ ระยะที่ 1-3 คือระยะที่ยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น เป็นระยะที่มีโอกาสรักษาโรคมะเร็งหายขาดได้สูง ส่วนระยะที่ 4 คือระยะที่แพร่กระจายแล้ว

หลักการรักษาโรคมะเร็งเต้านมจะประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญดังนี้

1.การผ่าตัด (surgery)  จะพิจารณาในระยะที่ 1-3 หรือระยะที่ 4 บางกรณี ซึ่งการผ่าตัดนั้นจะมีทั้งผ่าตัดสงวนเต้านมและไม่สงวนเต้านม

2.ยาชนิดต่างๆ (systemic treatment) ได้แก่ ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน ยาต้าน HER-

  • ยาเคมีบำบัด จะพิจารณาให้ในระยะที่ 1-3 เพื่อลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำของตัวโรค ส่วนระยะที่ 4 จะให้เพื่อควบคุมตัวโรค และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
  • ยาต้านฮอร์โมน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบรับประทาน จะพิจารณาให้ในคนไข้มะเร็งเต้านมที่ตรวจพบตัวรับฮอร์โมน โดยในระยะที่ 1-3 ให้เพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำ ส่วนระยะที่ 4 เป็นทางเลือกการรักษาหนึ่งนอกเหนือจากยาเคมีบำบัด
  • ยาต้าน HER2  เป็นยามุ่งเป้าที่ยับยั้งตัวเซลล์มะเร็งที่มี HER-2 มากกว่าปกติ จะพิจารณาให้ในคนไข้มะเร็งเต้านมที่ตรวจพบมี HER-2 ที่มากกว่าปกติ โดยในระยะที่ 1-3 ให้เพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำ ส่วนระยะที่ 4 เป็นทางเลือกการรักษาหนึ่งควบคู่กับยาเคมีบำบัดทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้น
  • นอกเหนือจากยาหลักข้างต้น ปัจจุบันมีการวิจัยผลิตยาใหม่ๆ ที่ช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีประสิทธิภาพมาก

3. การฉายแสง (radiotherapy) เป็นการฉายรังสีไปบริเวณเต้านมหลังผ่าตัด เพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำเพื่อให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การรักษาโรคมะเร็งจะใช้ส่วนใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวโรค ระยะของโรค และสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (5 )
  • Your Rating