ข่าวสารและบริการ

รับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019

Share:

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนขึ้นรับ รางวัล ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยโรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัลสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความรวดเร็ว มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และ รางวัลการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดยบริษัท Nielsen ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลก

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ รางวัล จากงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015-2019 ได้แก่

  • ปี 2015 รับรางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ดีเด่น
  • ปี 2016 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
  • ปี 2017 รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
  • ปี 2018 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
  • ปี 2019 รับรางวัลความรวดเร็ว มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และรางวัลการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเวชธานี จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาด้านการแพทย์และการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating